Tandvårdsstöd

Tandvårdstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som primärt är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande tandvård och dels ett högkostnadsskydd för större behandlingar.

Tandvårdsbidraget

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.  Du kan bara spara ditt tandvårdsbidrag i två år, sen brinner bidraget inne.
Storleken på bidraget beror på hur gammal du är:

Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kr per år.
Från och med det år du fyller 30 och till och med att du fyller 64 är bidraget 300 kr per år.
Från och med det du år fyller 65 och äldre är bidraget 600 kr per år.

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet.

 

För mer information se: Försäkringskassan.